Владиміръ Высоцкій. Мой Гамлетъ.

Примѣчаніе къ стихотворенію «Не впадай ни въ тоску, ни въ азартъ ты...»

Представленный текстъ отличается отъ оригинальнаго.

Главная страница.