Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Заповѣдникъ.

Въ тайгу...

Въ тайгу —

На саняхъ, на развалюхахъ,
Въ соболяхъ или въ треухахъ —
И богатый, и солидный, и убогій

Бѣгутъ —

Въ неизвѣданныя чащи, —
Кто-то рѣже, кто-то чаще —
Въ волчьи логова, въ медвѣжія берлоги.

Стоятъ,

Какъ усталые боксеры,
Вѣковые гренадеры
Въ два обхвата, въ три обхвата и поболѣ.

И я

Воздухъ ѣмъ — жую, глотаю —
Да я только здѣсь бываю
За рѣшеткой изъ деревьевъ — но на волѣ!

1970 г.

Главная страница.