Владиміръ Высоцкій. Заповѣдникъ.

Въ тайгу...

Въ тайгу

На саняхъ, на развалюхахъ,
Въ соболяхъ или въ треухахъ
И богатый, и солидный, и убогій

Бѣгутъ

Въ неизвѣданныя чащи,
Кто-то рѣже, кто-то чаще
Въ волчьи логова, въ медвѣжія берлоги.

Стоятъ,

Какъ усталые боксеры,
Вѣковые гренадеры
Въ два обхвата, въ три обхвата и поболѣ.

И я

Воздухъ ѣмъ жую, глотаю
Да я только здѣсь бываю
За рѣшеткой изъ деревьевъ но на волѣ!

1970 г.

Главная страница.