Владиміръ Высоцкій. Заповѣдникъ.

Въ тайгу...

Въ тайгу—

На саняхъ, на развалюхахъ,
Въ соболяхъ или въ треухахъ—

И богатый, и солидный, и убогій

Бѣгутъ—

Въ неизвѣданныя чащи,—
Кто-то рѣже, кто-то чаще—

Въ волчьи логова, въ медвѣжія берлоги.

Стоятъ,

Какъ усталые боксеры,
Вѣковые гренадеры

Въ два обхвата, въ три обхвата и поболѣ.

И я

Воздухъ ѣмъ—жую, глотаю—
Да я только здѣсь бываю

За рѣшеткой изъ деревьевъ—но на волѣ!

1970 г.

Главная страница.