Владиміръ Высоцкій. Семейныя дѣла.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Про любовь въ эпоху Возрожденія».

Варіанты стиховъ:

1-ый стихъ:

Можетъ, немного бьянкелло

37-ой стихъ:

«Такъ у меня жъ вдохновенье,

При написаніи представленнаго текста использовано нѣсколько варіантовъ одноименной пѣсни.

Главная страница.