Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Баллада о любви.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Дальній Востокъ».

Пѣсня вошла въ фильмъ «Вниманіе, цунами!» (1969 г.) не въ авторскомъ исполненіи.

Главная страница.