Владиміръ Высоцкій. Въ нашей жизни много сторонъ.

Примѣчаніе къ стихотворенію «Я тутъ подвигъ совершилъ...»

Представленный текстъ отличается отъ оригинальнаго.

Главная страница.