Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Въ нашей жизни много сторонъ.

Въ нашей жизни много сторонъ...Варіантъ Акбара Мухаммада.

Въ нашей жизни много сторонъ:
На Луну снарядъ летитъ,
А машина «черный воронъ»
У милиціи стоитъ.

Академикъ на досугѣ
Про Ибнъ Сину пишетъ стихъ,
А въ подъѣздѣ три пьянчуги
Пьютъ полъ-литра на троихъ.

Трое на трое бродяги
Бьютъ другъ друга въ глазъ, въ животъ,
А во М.Х.А.Т.-ѣ при аншлагѣ
Пьеса новая идетъ...

1960 г.

Главная страница.