Владиміръ Высоцкій. Прерванный полетъ.

Примѣчаніе къ стихотворенію «Былъ рабъ Божій, несъ свой крестъ...»

Представленный текстъ является строфою стихотворенія «Ахъ, откуда у меня грубыя замашки?..»

Главная страница.