Владиміръ Высоцкій. Пѣсня объ анти-Семитахъ.

Примѣчаніе къ стихотворенію «Когда наши устои уродскіе...»

Представленный текстъ составленъ изъ двухъ стихотвореній «Когда наши устои уродскіе...» и неоконченнаго «Въ розоватой зарѣ че­ло­вѣ­чест­ва...»

Главная страница.