Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Семейныя дѣла.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Про любовь въ средніе вѣка».

Варіантъ 1-го стиха:

Сто сорочининъ я убилъ въ угоду ей —

Главная страница.