Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Въ нашей жизни много сторонъ.

Не грусти!Варіантъ Акбара Мухаммада.

Можетъ, денегъ тебѣ не хватаетъ,
Отъ болѣзни на нѣтъ ты сошелъ...
Не грусти, другъ! Статистика знаетъ,
Что на кругъ у насъ все хорошо.

Главная страница.