Стихи и пѣсни Владиміра Высоцкаго. Жилъ-былъ человѣкъ.

Жилъ-былъ человѣкъ...

Жилъ-былъ человѣкъ, который очень много видѣлъ

И бывалъ Богъ знаетъ гдѣ и съ кѣмъ,

Все умѣлъ, все зналъ, и даже мухи не обидѣлъ,

Даже женщинъ, хоть имѣлъ гаремъ.

1972 г.

Главная страница.