Ритмическая структура пѣсенъ другихъ авторовъ, которыя исполнялъ Владиміръ Высоцкій.

Структура пѣсни Сергѣя Есенина «Сиротка».

а.
Б.
в.
Б.
в.
Б.

8+4.
9*+5.
8+4.
7+5.
8+4.
7+5.

1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9-11-13.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9-11.

Злая мачеха у Маши (*) (*) (*) (*)
Отняла (*) (*) ея нарядъ, (*) (*) (*) (*) (*)
Ходитъ Маша безъ наряда, (*) (*) (*) (*)
И ребята не глядятъ. (*) (*) (*) (*) (*)
Ходитъ Маша безъ наряда, (*) (*) (*) (*)
И ребята не глядятъ. (*) (*) (*) (*) (*)

а.
Б.
в.
Б.
в.
Б.

8+4.
9*+5.
8+2.
7+5.
8+2.
7+5.

1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9-11-13.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11.

Ходитъ Маша въ сарафанѣ, (*) (*) (*) (*)
Сарафанъ (*) (*) весь изъ заплатъ, (*) (*) (*) (*) (*)
А на мачехиной дочкѣ (*) (*)
Серьги съ яхонтомъ горятъ. (*) (*) (*) (*) (*)
А на мачехиной дочкѣ (*) (*)
Серьги съ яхонтомъ горятъ. (*) (*) (*) (*) (*)

а.
Б.
в.
Б.
в.
Б.

8+2.
7+5.
8+2.
7+5.
8+2.
7.

1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7.

Ты стояла у крылечка, (*) (*)
А кругомъ мела пурга... (*) (*) (*) (*) (*)
Я бъ въ награду твои слезы (*) (*)
Заморозилъ въ жемчуга! (*) (*) (*) (*) (*)
Я бъ въ награду твои слезы (*) (*)
Заморозилъ въ жемчуга! (*) (*)

Главная страница.