Ритмическая структура стиховъ и пѣсенъ Владиміра Высоцкаго.

Структура стихотворенія «Въ портъ не заходятъ пароходы...»

а.
Б.
а.
Б.

9+3.
8+4.
9+3.
8+4.

2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.

Въ портъ не заходятъ пароходы, (*) (*) (*)
Во льду вся гавань, какъ въ стеклѣ. (*) (*) (*) (*)
По всей планетѣ нѣтъ погоды: (*) (*) (*)
Похолодало на землѣ. (*) (*) (*) (*)

а*.
Б.
а*.
Б.

7+3.
5+3.
7+3.
5+3.

1-3-5-7-9.
1-3-5-7.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7.

Выпалъ (снѣгъ на эква)торѣ— (*) (*) (*)
Голымъ (неграмъ бѣда)! (*) (*) (*)
Въ жилахъ, (какъ въ радіа)торѣ, (*) (*) (*)
Стынетъ (кровь, не вода). (*) (*) (*)

а.
Б.
а.
Б.

9+3.
8+4.
9+3.
8+4.

2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.

Въ Стамбулѣ яростно ругался (*) (*) (*)
Ровесникъ Ноя, самъ не свой. (*) (*) (*) (*)
Не вспомнилъ онъ, какъ ни старался, (*) (*) (*)
Такого холода весной. (*) (*) (*) (*)

а*.
Б.
а*.
Б.

7+3.
5+3.
7+3.
5+3.

1-3-5-7-9.
1-3-5-7.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7.

А на (югѣ Ита)ліи (*) (*) (*)
Вьюжно, (какъ никогда), (*) (*) (*)
И за(кованы та)ліи (*) (*) (*)
Въ канда(лы изо льда). (*) (*) (*)

а.
Б.
а.
Б.

9+3.
8+4.
9+3.
8+4.

2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.
2-4-6-8-10-12.

Кричатъ на паперти кликуши: (*) (*) (*)
Молъ, подѣломъ и холодъ вамъ! (*) (*) (*) (*)
Обледенѣли ваши души,— (*) (*) (*)
Всѣ перемерзнете къ чертямъ! (*) (*) (*) (*)

а*.
Б.
а*.
Б.

7+3.
5+3.
7+3.
5.

1-3-5-7-9.
1-3-5-7.
1-3-5-7-9.
1-3-5.

И въ ду(шѣ моей му)торно, (*) (*) (*)
Какъ отъ (барскихъ щедротъ): (*) (*) (*)
Что-то (тамъ перепу)тано, (*) (*) (*)
Что-то (наоборотъ)...

Главная страница.